Årstidsväder

Fyra gånger per år sänder Ingemar Värnerlöv och Per Olof Ekdahl programmet årstidsväder.

Dessa diagram kommer att utgås från i sändningen den 20 mars om vintern 23.